Konto utraciło ważność prosimy o przedłużenie abonamentu, wtedy pojawi się ponownie możliwość obserwacji cyklu i dodawania kart. 

INERcycle to wspólne dzieło członków, pracowników i darczyńców Stowarzyszenia INER. Razem propagujemy naturalną prokreację, inwestując tym samym w kondycję zdrowia społeczeństwa. Każda pomoc, bez względu na skalę, ma dla nas znaczenie. INERcycle to inicjatywa nastawiona nie na zysk, ale na skuteczną pomoc i tworzenie profesjonalnego wsparcia użytkownika metody NPR wg prof. Rotzera. Każda wpłata to dla nas dowód zaufania, który rodzi zobowiązanie i motywuje do prężnej pracy. Dziękujemy za zaufanie.


 Jeśli jest pani nauczycielem prosimy o kontakt na biuro@iner.pl lub telefonicznie 506 19 38 79Krótki film jak można opłacić https://youtu.be/g7idmolqecA