Bardzo ładnie Pani prowadzi cykle. Czy coś w programie jest nieprawidłowe i niedziałające ? INERcycle to wspólne dzieło członków, pracowników i darczyńców Stowarzyszenia INER. Razem propagujemy naturalną prokreację, inwestując tym samym w kondycję zdrowia społeczeństwa. Każda pomoc, bez względu na skalę, ma dla nas znaczenie. INERcycle to inicjatywa nastawiona nie na zysk, ale na skuteczną pomoc i tworzenie profesjonalnego wsparcia użytkownika metody NPR wg prof. Rotzera. Każda wpłata to dla nas dowód zaufania, który rodzi zobowiązanie i motywuje do prężnej pracy.Czym zawiedliśmy Pani zaufanie ? Odpowiedź na to pytanie pomoże  nam to bardziej precyzyjnie i lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika metody Rotzera. Usunięcie konta należy zgłosić na pomoc.